دەرئەنجامی کۆتایی خولی دووەمی سیمیستەری یەکەم بۆسالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰

  • قوتابیانی هەردووی بەشی کۆلێژەکەمان دەتوانن دەرئەنجامی کۆتایی خولی دووەم سیمیستەری یەکەم بۆ ساڵی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ لە ڕێگەی وێب سایتی دەرئەنجامەکان وەربگرنەوە

https://result.su.edu.krd

 

 

 

Leave a comment