ئەنجامی کۆتایی ساڵ خولی دووەم ساڵی ۲۰۱۸ / ۲۰۱۹

قوتابی بەڕێز دەتوانیت لە ڕێگەی ئەم لینکەی خوارەوە ئەنجامی کۆتایی خولی دووەم بۆ سالی ۲۰۱۸ / ۲۰۱۹ وەربگریتەوە بە هیوای سەڕکەوتن.

http://result.su.edu.krd/political-sciences/

Leave a comment