ئاگاداری

سەڕجەم قوتابیانی دەڕەوەی شار ئاگادار دەکەینەوە فۆڕمی تایبەت بە وەڕگرتنی بەشە ناوەخۆییەکان لە کۆلێژ لە ڕێکەوتی    ۱۷/۹تا۱/۱۰  دابەش دەکڕێت تکایە بەزوتڕین کات سەردانی کۆڵێژ بکەن.

Leave a comment